Displaying One Session

Gods och logistik

Musikalen, K&K Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Musikalen, K&K
Moderators
Godstransportstrategin Gods och logistik

Nationell godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter

Speakers
Authors
Session Name
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Gods och logistik
Godstransportstrategin Gods och logistik

Regeringens arbete med Nationella Godstransportstrategin

Speakers
Authors
Session Name
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Gods och logistik
Godstransportstrategin Gods och logistik

Trafikverkets arbete med uppdrag i Godsstrategin

Speakers
Authors
Session Name
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Gods och logistik
Godstransportstrategin Gods och logistik

Trafikverkets forskningsprogramm Triple F Fossil free freight

Speakers
Authors
Session Name
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Gods och logistik
Godstransportstrategin Gods och logistik

Uppföljning av Godstrategin

Speakers
Authors
Session Name
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Gods och logistik
Godstransportstrategin Gods och logistik

Näringslivets syn på Godsstrategin

Speakers
Authors
Session Name
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Gods och logistik