INSTÄLLD! Hur lockar vi ungdomar till utbildning inom vägteknik

Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:15
Room
Operetten, K&K
Moderators
Information
Föreståndare för KTH Road2Science Kompetenscentrum, Nicole Kringos, ser tydligt att antalet studenter som väljer att läsa ämnen kopplade till infrastruktur och sektorns rekryteringsbehov inte matchar. De spännande utmaningar som transportinfrastruktursektorn står framför kommer att resultera i många intressanta projekt i närmaste tiden. Det är en av anledningarna till varför det är värt att satsa på en karriär inom sektorn just nu. Nicole kommer att diskutera hur vi kan nå ungdomar och på vilken sätt vi arbetar bäst för ett effektivt samarbete mellan olika aktörer som har ett gemensamt rekryteringsbehov.
Musikalen, K&K Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Workshop: Elvägar - Drift och underhåll

Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:45
Room
Musikalen, K&K
Moderators
Information
Intresset för elvägar ökar snabbt, och för att kunna bedöma nyttan och utmaningarna med elvägar pågår olika demonstrationsprojekt och Trafikverket har tillsammans med FFI finansierat det breda forskningsprojektet ”FoI-plattform för elvägar”. En viktig del i detta projekt är att förstå vilka förändrade underhållsbehov en elväg medför i förhållande till en konventionell väg och hur detta kan påverka olika miljöaspekter. Workshopen bygger vidare på de presentationer som gjorts under sessionerna ”Nytta och utmaningar med elvägar” och ”Strategi och implementering avseende elvägar”. Vi kommer att diskutera och belysa de mest viktiga aspekterna som bör beaktas ur olika infallsvinklar såsom; Vilka blir de stora förändringarna? Vilka risker kan detta medföra ur drift och underhållssynpunkt? Blir underhållet mer komplext? Förändras frekvensen av underhållsbehov? Och hur påverkar det i sin tur kostnader och olika miljöaspekter.

Möt: transportmyndigheternas generaldirektörer

Date
09.01.2019
Time
14:45 - 15:30
Room
Marmorfoajen
Information
Kom och samtala med Lena, Ann, Jonas, Brita, Katarina och Tomas! Generaldirektörerna för Trafikverket, LFV, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Sjöfartsverket och VTI svarar på dina frågor om ett hållbart transportsystem. Väl mött i monter 1.

Hållbara transporter – ett samtal om transportpolitiken och klimatmålet

Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:15
Room
Operan , K&K
Moderators
Information
Talkshow om transporter och transportpolitik utifrån Parisavtalet och Sveriges klimatmål som gästas av bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth. Hur bråttom är det? Vad kan vi förvänta oss av de kommande åren när det gäller transportpolitiken och klimatmålet? Kommer utvecklingen att gå i tillräckligt snabb takt mot nationella och internationella mål? Vad gör olika aktörer idag och vad skulle behöva göras mer? Samtalet leds av Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm.
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Room
Crusellhallen, K&K
Moderators
Information
År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bl.a. nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av detta kan vara elektrifiering. Elektrifieringens möjligheter och utmaningar kommer att belysas i föredrag av Mattias Goldmann och Per Kågeson och diskuteras av en expertpanel bestående av Maria Börjesson (VTI), Mikael Dahlgren (ABB), Elna Holmberg (Volvo), Fredrik Kämpfe (Svenska Flygbranschen) och Martina Wikström (Energimyndigheten).
Spegelsalen, K&K

Cykelcentrums mingelsession

Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
Information
Välkomna! Vad har hänt under Cykelcentrums första år? Vad är på gång? Anna Niska, (Cykelcentrum/VTI) Tekniska resurser tillgängliga i Sverige för cykelforskning Jones Karlström, (Cykelcentrum/VTI) Paneldiskussion Inbjudna deltagare från olika aktörer berättar om sin syn på vad som krävs för att uppnå målen om ökad och säkrare cykling, vilken kunskap de behöver för att kunna bidra till att uppnå målen och vilken roll de själva har inom cykelforskningen. Emma Berginger (Trafikutskottet), Daniel Helldén (Trafikborgarråd Stockholms stad), Maria Krafft (Måldirektör Trafikverket), Moa Rasmusson (ordförande i Svenska Cykelstäder), Ida Nelson (Sveriges Kommuner och Landsting), Katarina Bergstrand (Sweden by Bike) och Lars Strömgren (Cykelfrämjandet). Publiken bjuds in att ställa frågor till panelen eller komma med egna synpunkter
Vintergatan 2-3, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
Kulturen, K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Kulturen, K&K
Moderators
Operan , K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Operan , K&K
Moderators
Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
Jupiter, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Jupiter, Frimis
Moderators