Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Room
Crusellhallen, K&K
Moderators
Information
År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bl.a. nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av detta kan vara elektrifiering. Elektrifieringens möjligheter och utmaningar kommer att belysas i föredrag av Mattias Goldmann och Per Kågeson och diskuteras av en expertpanel bestående av Maria Börjesson (VTI), Mikael Dahlgren (ABB), Elna Holmberg (Volvo), Fredrik Kämpfe (Svenska Flygbranschen) och Martina Wikström (Energimyndigheten).
Vintergatan 2-3, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
Solot, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Solot, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med prisutdelning/stipendium av Göran Kecklund från Svensk Trafikmedicinsk Forskningsfond
Sonaten, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Sonaten, K&K
Moderators
Verdefoajén, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Verdefoajén, K&K
Moderators
Information
Sessionen avrundas med presentationen: Utmaningar och möjligheter för den hållbara staden av Maria Krafft (Trafikverket).
Spegelsalen, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med en europautblick och diskussion ledd av Claes Tingvall (ÅF)
Spegelsalen, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
Spegelsalen, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
Kulturen, K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Kulturen, K&K
Moderators
Kulturen, K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Kulturen, K&K
Moderators
Operan , K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Operan , K&K
Moderators
Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators