Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Room
Crusellhallen, K&K
Moderators
Information
År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bl.a. nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av detta kan vara elektrifiering. Elektrifieringens möjligheter och utmaningar kommer att belysas i föredrag av Mattias Goldmann och Per Kågeson och diskuteras av en expertpanel bestående av Maria Börjesson (VTI), Mikael Dahlgren (ABB), Elna Holmberg (Volvo), Fredrik Kämpfe (Svenska Flygbranschen) och Martina Wikström (Energimyndigheten).
Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
Vintergatan 2-3, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
Tellus, Frimis Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Tellus, Frimis
Moderators
Operan , K&K Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Operan , K&K
Moderators
Jupiter, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Jupiter, Frimis
Moderators
Studion, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Studion, K&K
Moderators
Vintergatan 1, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators
Nya Galleriet, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Nya Galleriet, Museet
Moderators
Dahlgrenssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Moderators
Wallenbergssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Wallenbergssalen, Museet
Moderators
Solot, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Solot, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med prisutdelning/stipendium av Göran Kecklund från Svensk Trafikmedicinsk Forskningsfond