Browsing Over 95 Sessions

Legend
 • Attraktiva, sunda och tillgängliga städer (7) (7)
 • Cykling och gångtrafik (3) (3)
 • Gods och logistik (4) (4)
 • Kollektivtrafik inkl. järnväg (8) (8)
 • Luftfart (1) (1)
 • Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel (6) (6)
 • Sjöfart (2) (2)
 • Trafiksäkerhet (3) (3)
 • Trafikteknik, planering och styrning (7) (7)
 • Transportpolitik och ekonomi (7) (7)
 • Väg- och banteknik (3) (3)
Crusellhallen, K&K
Duetten, K&K
Jupiter, Frimis
Kulturen, K&K
Musikalen, K&K
Nya Galleriet, Museet
Operan , K&K
Operetten, K&K
Pelarsalen, Frimis
Sonaten, K&K
Spegelsalen, K&K
St Lars salen, Frimis
Studion, K&K
Tellus, Frimis
Verdefoajén, K&K
Vintergatan 1, Frimis
Vintergatan 2-3, Frimis
Wallenbergssalen, Museet
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
Fika
Lunch (K&K)
Fika (K&K)