Browsing Over 95 Sessions

Legend
 • Attraktiva, sunda och tillgängliga städer (5) (5)
 • Cykling och gångtrafik (4) (4)
 • Gods och logistik (2) (2)
 • Kollektivtrafik inkl. järnväg (6) (6)
 • Luftfart (2) (2)
 • Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel (6) (6)
 • Sjöfart (1) (1)
 • Trafiksäkerhet (3) (3)
 • Trafikteknik, planering och styrning (4) (4)
 • Transportpolitik och ekonomi (4) (4)
 • Väg- och banteknik (2) (2)
Crusellhallen, K&K
Dahlgrenssalen, Museet
Duetten, K&K
Jupiter, Frimis
Kulturen, K&K
Marmorfoajen
Musikalen, K&K
Nya Galleriet, Museet
Operan , K&K
Operetten, K&K
Pelarsalen, Frimis
Solot, K&K
Sonaten, K&K
Spegelsalen, K&K
St Lars salen, Frimis
Studion, K&K
Tellus, Frimis
Verdefoajén, K&K
Vintergatan 1, Frimis
Vintergatan 2-3, Frimis
Wallenbergssalen, Museet
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 22:00
Fika
Registrering och fika (K&K)
Lunch (K&K)
Nätverkskväll