Vintergatan 2-3, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
 • D. Firth
Attraktiva stadsrum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Strategi för offentliga rum i Stockholm

Speakers
 • F. Daryani
Authors
 • K. Alquist
 • F. Daryani
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Attraktiva stadsrum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Levande Stockholm, hur trafikutrymmet kan omdisponeras efter årstid och behov.

Speakers
 • T. Ell
Authors
 • T. Ell
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Attraktiva stadsrum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Sommargator i Malmö

Speakers
 • E. Einarsson
Authors
 • E. Einarsson
 • E. Engqvist
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Attraktiva stadsrum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Det tillfälliga och oplanerade som verktyg för utveckling av stadsmiljön, exempel Norrtullsgatan

Speakers
 • T. Bratt
Authors
 • T. Bratt
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer