Vintergatan 1, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators
 • M. Jacobsson
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur påverkar parkeringsåtgärder olika typer av bilister? En studie om parkeringsvanor i centrala Göteborg.

Speakers
 • J. Berg
Authors
 • M. Henriksson
 • J. Ihlström
 • J. Berg
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Parkeringstal som ett effektivt verktyg för hållbart stadsbyggande

Speakers
 • A. Gäderlund
Authors
 • A. Gäderlund
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Genomförande av mobilitetstjänster i Riksbyggens bostadshus Blicken

Speakers
 • P. Envall
Authors
 • P. Envall
 • T. Berg
 • F. Johansson
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Erfarenheter från flexibla parkeringstal

Speakers
 • M. Grybb
Authors
 • M. Grybb
 • A. Markstedt
 • N. Linell
 • J. Winblad
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer