Vintergatan 1, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators
 • T. Pettersson
Barn och trygghet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

School Mobility Labs – om urbana labb och samskapande för mer hållbar mobilitet till skolan

Speakers
 • H. Wennberg
Authors
 • H. Wennberg
 • N. Hvitlock
 • Å. Dannestam
 • K. Evanth
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Barn och trygghet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Säkra barnens trafikmiljöer! Översyn av verktyg för (digitala) skolvägsutredningar

Speakers
 • K. Evanth
Authors
 • H. Wennberg
 • K. Evanth
 • N. Tengheden
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Barn och trygghet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Helhetsgrepp för sunda skolresor

Speakers
 • H. Dahmberg
Authors
 • H. Dahmberg
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Barn och trygghet Trafiksäkerhet

Skolvägsprojektet - Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder i Viggbyholm i Täby kommun

Speakers
 • K. Aronsson
Authors
 • K. Aronsson
 • M. Månsson
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafiksäkerhet