Spegelsalen, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
 • C. Tingvall
Information
Sessionen avslutas med en europautblick och diskussion ledd av Claes Tingvall (ÅF)
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

ISO 39001 – Certifiering i trafiksäkerhet. Intervjuer med gods- och persontransportföretag.

Speakers
 • S. Wallhagen
Authors
 • S. Wallhagen
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsanalyser - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter.

Speakers
 • P. Petersson
Authors
 • P. Petersson
 • K. Hassner
 • E. Delvéus
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Speakers
 • C. Sandström
Authors
 • C. Sandström
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur?

Speakers
 • S. Nolen
Authors
 • S. Nolen
 • I. Engström
 • A. Nyberg
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet