Wallenbergssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Wallenbergssalen, Museet
Moderators
 • D. Fahlander
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Transportnod Sundsvall

Speakers
 • M. Södergårds
Authors
 • D. Fahlander
 • M. Södergårds
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Gävleborgs tillväxtmotorer och funktionella geografi

Speakers
 • O. Linde
Authors
 • D. Fahlander
 • O. Linde
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Samverkande planering i Södra Vätterbygden 

Speakers
 • S. Lind
Authors
 • D. Fahlander
 • I. Karlsson
 • S. Lind
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hållbart samskapande – en metod för hållbara transportsystem

Speakers
 • M. Håkansson
Authors
 • P. Andersson
 • M. Håkansson
 • E. Annebäck
 • S. Karlsson
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer