Dahlgrenssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Moderators
 • A. Kramers
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Att vaska fram guldkornen inom hållbar tillgänglighet - med hjälp av indikatorer 

Speakers
 • P. Arnfalk
Authors
 • A. Kramers
 • P. Arnfalk
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Metoder för att mäta internationell tillgänglighet

Speakers
 • H. Andersson
Authors
 • H. Andersson
 • J. Ivarsson
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Upplevd tillgänglighet när resemöjligheten begränsas till hållbara alternativ

Speakers
 • K. Lättman
Authors
 • K. Lättman
 • M. Friman
 • L. Olsson
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Urban Form and Multimodal Travel – Using Urban Form and Accessibility Factors to Estimate Modal Shares, Carbon Emissions and Energy Use from Transportation in Luleå

Speakers
 • T. Stojanovski
Authors
 • T. Stojanovski
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer