Tellus, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Tellus, Frimis
Moderators
 • B. Kordnejad
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förseningar, punktlighet och att hitta sambanden

Speakers
 • M. Joborn
Authors
 • M. Joborn
 • Z. Ranjbar
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förbättrad punktlighet med simuleringsbaserad optimering av tågtidtabeller

Speakers
 • J. Högdahl
Authors
 • J. Högdahl
 • M. Bohlin
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av makrosimuleringsmodell – jämförande studie i Sverige

Speakers
 • J. Warg
Authors
 • J. Warg
 • E. Solinen
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bättre statistik över järnvägstransporter som medel för större samhällsnytta

Speakers
 • Z. Gkioulou
Authors
 • Z. Gkioulou
 • E. Frodlund
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg