Sonaten, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Sonaten, K&K
Moderators
 • A. Linder
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Falling of standing passengers on public transport: what makes us fall? A literature review

Speakers
 • A. Silvano
Authors
 • A. Silvano
 • A. Linder
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Unga ofta obältade i bil

Speakers
 • A. Axelsson
Authors
 • A. Axelsson
 • A. Kullgren
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Stora busskrascher – skadeutfall och bältesanvändning

Speakers
 • U. Björnstig
Authors
 • U. Björnstig
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

The SENIORS EU Project – Improved Protection for the Elderly

Speakers
 • K. Mroz
Authors
 • K. Mroz
 • B. Pipkorn
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Klassificering av suicid i vägtrafiken; en jämförelse mellan två sätt att klassificera dödsfall

Speakers
 • T. Fredlund
Authors
 • T. Fredlund
 • K. Svensson
 • A. Andersson
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet