Vintergatan 2-3, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
 • E. Knutas
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna

Speakers
 • F. Miranda Thyrén
Authors
 • K. Brundell-Freij
 • F. Miranda Thyrén
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö - lokala och regionala effekter för invånare och arbetsmarknad

Speakers
 • M. Bredin
Authors
 • A. Nordström
 • M. Bredin
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Samhällsplanering och kollektivtrafik, exempel på samplanering och avsiktsförklaringar

Speakers
 • F. Leksell
Authors
 • A. Kronvall
 • F. Leksell
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kommunerna och kollektivtrafiken: resultat från en enkätstudie om Sveriges kommuners arbete för att stödja kollektivtrafiken

Speakers
 • J. Khan
Authors
 • J. Khan
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg