Sonaten, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Sonaten, K&K
Moderators
 • H. Lidestam
Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bälte i buss - observationsstudier och resenärsperspektiv

Speakers
 • A. Anund
Authors
 • A. Anund
 • J. Ihlström
 • C. Stave
 • O. Bagdadi
 • P. Nybom
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussförare och delade arbetspass - relationen till stress, hälsa och andra psykosociala faktorer

Speakers
 • J. Ihlström
Authors
 • J. Ihlström
 • G. Kecklund
 • A. Anund
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Vägmärken med reflexfolie: Förares läsavstånd och upplevda bländning

Speakers
 • B. Lidestam
Authors
 • B. Lidestam
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Framtidens autonoma funktioner integrerade i bussar i city – ett försök inom EU-projektet ADAS&ME.

Speakers
 • A. Anund
Authors
 • A. Anund
 • C. Ahlström
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg