Studion, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Studion, K&K
Moderators
 • O. Lindfeldt
Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Revisiting public transport service delivery: Exploring commuters’ attitudes towards fare collection and verification systems

Speakers
 • I. Alhassan
Authors
 • I. Alhassan
 • B. Matthews
 • J. Toner
 • Y. Susilo
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kontextmedvetet resestöd under störningar i kollektivtrafiken

Speakers
 • Å. Jevinger
Authors
 • Å. Jevinger
 • J. Persson
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Från bil till kollektivtrafik – att bryta en vana

Speakers
 • M. Alfredsson
Authors
 • M. Alfredsson
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Så gör vi kollektivtrafiken mer jämlik

Speakers
 • S. Eriksson
Authors
 • S. Eriksson
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg