Vintergatan 1, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators
 • E. Solinen
Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bortom UIC 406 – nätverkseffekter i kapacitetsanalys av järnvägsnätet

Speakers
 • I. Johansson
Authors
 • J. Warg
 • I. Johansson
 • N. Weik
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Framtidens pendeltågstidtabeller: robusta, trängselbalanserade, resurseffektiva och i samspel med övrig trafik

Speakers
 • O. Lindfeldt
Authors
 • O. Lindfeldt
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Metoder för att hitta ytterligare godståglägen i befintlig tidtabell

Speakers
 • L. Jalili
Authors
 • L. Jalili
 • A. Peterson
 • C. Schmidt
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg