Jupiter, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Jupiter, Frimis
Moderators
 • S. Malander
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Miljöaspekter i upphandling av busstrafik - en kartläggning över tid

Speakers
 • M. Aldenius
Authors
 • H. Lidestam
 • M. Aldenius
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Upphandling av busstrafik - vikten av flexibilitet?

Speakers
 • H. Lidestam
Authors
 • H. Lidestam
 • C. Camén
 • M. Aldenius
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Varför följs inte de branschgemensamma modellavtalen i kollektivtrafiken?

Speakers
 • A. Paulsson
Authors
 • A. Paulsson
 • S. Westerdahl
 • A. Wretstrand
 • M. McGlinn
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Viten som incitament i kollektivtrafikavtal

Speakers
 • R. Pyddoke
Authors
 • R. Pyddoke
 • A. Vigren
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg