Musikalen, K&K Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Musikalen, K&K
Moderators
 • P. Huledal
Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning


Stockholmsscenariot - samverkan om trafikprognoser

Speakers
 • T. Johansson
Authors
 • L. Wogel
 • T. Johansson
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning

Förbifart Stockholm skapar möjligheter för Essingeleden

Speakers
 • S. Hedström
Authors
 • S. Heldemar
 • S. Hedström
 • C. Nilsson
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning

Östlig förbindelse - Hur påverkas det omgivande vägtrafiksystemet?

Speakers
 • C. Nilsson
Authors
 • C. Nilsson
 • S. Heldemar
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning

Kommunala åtgärdsvalsstudier – ett nytt grepp inom stadsplaneringen, med exemplet ÅVS Trafiken i TorslandaKommunala åtgärdsvalsstudier – ett nytt grepp inom stadsplaneringen, med exemplet ÅVS Trafiken i Torslanda

Speakers
 • P. Bratthammar
Authors
 • P. Bratthammar
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning

Analyser och indikatorer som stöd i Vancouvers medborgardialog kring trängselskatter

Speakers
 • N. Papakatsikas
Authors
 • N. Papakatsikas
 • D. Van Amelsfort
 • D. Firth
 • K. Brundell-Freij
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning