Vintergatan 2-3, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
  • A. Vigren
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Hvorfor har dagens passasjerinsentiver så liten effekt?

Speakers
  • K. Haraldsen
Authors
  • K. Haraldsen
  • B. Norheim
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Trafikaffärer i utveckling inom Stockholms läns landsting

Speakers
  • J. Wernérus
Authors
  • J. Wernérus
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Incitamentskontrakts påverkan på bussresande

Speakers
  • A. Vigren
Authors
  • A. Vigren
  • R. Pyddoke
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi