Verdefoajén, K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Verdefoajén, K&K
Moderators
  • A. Bondemark
CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Styrning av statliga transportinvesteringar – en jämförelse av Sverige och Norge

Speakers
  • N. Olsson
Authors
  • N. Olsson
  • J. Nyström
  • R. Pyddoke
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Färre olyckor eller tillväxt på landsbygden? Samhällsekonomisk nytta och regionala konsekvenser av Trafikverkets hastighetsöversyn

Speakers
  • J. Westin
Authors
  • J. Westin
  • L. Westin
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Tillgänglighet och matpriser

Speakers
  • A. Bondemark
Authors
  • A. Bondemark
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi