Jupiter, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Jupiter, Frimis
Moderators
 • P. Nylander
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Om uppdraget och några övergripande resultat

Speakers
 • A. Ljungberg
Authors
 • A. Ljungberg
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen?

Speakers
 • E. Lund
Authors
 • E. Lund
 • A. Nilsson
 • L. Smidfelt Rosqvist
 • M. Mårtensson
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter

Speakers
 • F. Miranda Thyrén
Authors
 • F. Miranda Thyrén
 • M. Andersson
 • M. Forss
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Näringslivets regionala transportskattekostnad och konkurrenskraft

Speakers
 • B. Olsson och E Abascal Reyes
Authors
 • B. Olsson och E Abascal Reyes
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi