Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
 • M. Haraldsson
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Samhällsekonomiska kostnader för sjötransporter (SAMKOST3)

Speakers
 • I. Vierth
Authors
 • I. Vierth
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader

Speakers
 • M. Johansson
Authors
 • M. Johansson
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen

Speakers
 • M. Johansson
Authors
 • M. Johansson
 • O. Johansson
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader, en del av SAMKOST 3-uppdraget

Speakers
 • J. Jussila Hammes
Authors
 • J. Jussila Hammes
 • D. Von Below
 • V. Otto
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi