Spegelsalen, K&K

Cykelcentrums mingelsession

Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
  • A. Niska
Information
Välkomna! Vad har hänt under Cykelcentrums första år? Vad är på gång? Anna Niska, (Cykelcentrum/VTI) Tekniska resurser tillgängliga i Sverige för cykelforskning Jones Karlström, (Cykelcentrum/VTI) Paneldiskussion Inbjudna deltagare från olika aktörer berättar om sin syn på vad som krävs för att uppnå målen om ökad och säkrare cykling, vilken kunskap de behöver för att kunna bidra till att uppnå målen och vilken roll de själva har inom cykelforskningen. Emma Berginger (Trafikutskottet), Daniel Helldén (Trafikborgarråd Stockholms stad), Maria Krafft (Måldirektör Trafikverket), Moa Rasmusson (ordförande i Svenska Cykelstäder), Ida Nelson (Sveriges Kommuner och Landsting), Katarina Bergstrand (Sweden by Bike) och Lars Strömgren (Cykelfrämjandet). Publiken bjuds in att ställa frågor till panelen eller komma med egna synpunkter