Wallenbergssalen, Museet Cykling och gångtrafik
Topic
Cykling och gångtrafik
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Wallenbergssalen, Museet
Moderators
 • S. Berg
Cykling, trafiksäkerhet och reglering Cykling och gångtrafik

Analys av cyklisters personskador som en effekt av sänkta hastighetsbegränsningar i tätbebyggt område.

Speakers
 • I. Isaksson Hellman
Authors
 • I. Isaksson Hellman
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Cykling och gångtrafik
Cykling, trafiksäkerhet och reglering Cykling och gångtrafik

Trafiksäkerhetsutvärdering av nya trafikregler för cykelöverfarter

Speakers
 • H. Ekblad
Authors
 • H. Ekblad
 • Å. Svensson
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Cykling och gångtrafik
Cykling, trafiksäkerhet och reglering Cykling och gångtrafik

Skaderisker vid motions- och tävlingscykling

Speakers
 • H. Stigson
Authors
 • H. Stigson
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Cykling och gångtrafik
Cykling, trafiksäkerhet och reglering Cykling och gångtrafik

Barn i cykelolyckor 

Speakers
 • A. Axelsson
Authors
 • A. Axelsson
 • H. Stigson
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Cykling och gångtrafik