St Lars salen, Frimis Cykling och gångtrafik
Topic
Cykling och gångtrafik
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
St Lars salen, Frimis
Moderators
 • C. Nilsson
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Riktlinjer och utformning av gångfartsområden

Speakers
 • E. Bjelke
Authors
 • E. Bjelke
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Trånga trottoarer? Utveckling av ett verktyg för att mäta trängsel på Stockholms gångytor

Speakers
 • D. Lindelöw
Authors
 • D. Lindelöw
 • C. Akbar
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Insamling av gåendes rörelsemönster i stadskärnor med hjälp av WIFI-teknik. Fallstudie Kristianstad

Speakers
 • O. Kryh
Authors
 • O. Kryh
 • S. Liljestrand
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Test - gångvägvisning

Speakers
 • J. Eriksson
Authors
 • J. Eriksson
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik