Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
  • P. Nylander
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar

Speakers
  • K. Odolinski
Authors
  • K. Odolinski
  • J. Nilsson
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är skatter och avgifter för att använda infrastruktur för höga eller för låga?

Speakers
  • J. Nilsson
Authors
  • J. Nilsson
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är banavgifterna på rätt spår?  -  Transportstyrelsens syn på Trafikverkets banavgifter

Speakers
  • C. Von Utfall Danielsson
Authors
  • C. Von Utfall Danielsson
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi