St Lars salen, Frimis Cykling och gångtrafik
Topic
Cykling och gångtrafik
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
St Lars salen, Frimis
Moderators
 • C. Johansson
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol

Speakers
 • C. Henje
Authors
 • C. Henje
 • G. Stenberg
 • A. Carlsson
 • J. Lundälv
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön - Analys av STRADA-data

Speakers
 • A. Carlsson
Authors
 • A. Carlsson
 • J. Lundälv
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie

Speakers
 • A. Carlsson
Authors
 • A. Carlsson
 • B. Sawaya
 • J. Kovaceva
 • M. Andersson
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Gång- och cykelbanor - Varför är separering fortfarande så svårt?

Speakers
 • D. Edman
Authors
 • D. Edman
 • J. Sundberg
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik