Kulturen, K&K Luftfart
Topic
Luftfart
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Kulturen, K&K
Moderators
 • F. Elgh
Konsekvenser och styrning i en hållbar luftfart Luftfart

Framtidsbilder av hållbart långväga resande 2040/2060

Speakers
 • J. Åkerman
Authors
 • J. Åkerman
 • J. Larsson
 • A. Kamb
 • A. Elofsson
 • J. Nässén
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Luftfart
Konsekvenser och styrning i en hållbar luftfart Luftfart

Första halvåret med flygskatt

Speakers
 • M. Lokrantz
Authors
 • M. Ekeström
 • M. Lokrantz
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Luftfart
Konsekvenser och styrning i en hållbar luftfart Luftfart

Acceptans av styrmedel för att minska klimatpåverkan från det långväga resandet.

Speakers
 • J. Larsson
Authors
 • J. Larsson
 • S. Matti
 • J. Nässén
 • J. Åkerman
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Luftfart
Konsekvenser och styrning i en hållbar luftfart Luftfart

Nya affärsmodeller i flygbranschen - Innebär effektiviseringar ökade risker?
 

Speakers
 • M. Mattson Molnar
Authors
 • M. Mattson Molnar
 • E. Nylén
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Luftfart