Operan , K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Operan , K&K
Moderators
 • M. Björsell
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

Värdering av flygbuller

Speakers
 • S. Lindgren
Authors
 • S. Lindgren
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

The impact of air pollution and noise on property prices

Speakers
 • H. Andersson
Authors
 • H. Andersson
 • P. Molnar
 • J. Swärdh
 • M. Ögren
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

Verdsetting av tid, liv og miljø i nyttekostnadsanalyser (NKA). Implikasjoner av ulik praksis i naboland

Speakers
 • G. Solvoll
Authors
 • G. Solvoll
 • T. Hanssen
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi