Nya Galleriet, Museet Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Nya Galleriet, Museet
Moderators
 • M. Pettersson
Information
Efter de inledande föredragen följer ett pass om regionala godsstrategier, medverkande är Susanne Skärlund (Region Stockholm), John Wedel (Business Region Göteborg AB) och Petra Stelling (Region Skåne). Passet innehåller korta presentationer av respektive strategi och en paneldiskussion om styrkan och utmaningarna med regionala godsstrategier.
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Kringfartslogistik - Effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Speakers
 • E. Klasson
Authors
 • H. Lindkvist
 • E. Klasson
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Marknadsredo multimodal transportlösning från Örebro-regionen

Speakers
 • D. Keljalic
Authors
 • L. Uhlin
 • D. Keljalic
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Fossilfri citylogistik med järnväg som bas

Speakers
 • B. Nelldal
Authors
 • B. Nelldal
 • B. Kordnejad
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Tyngre lastbilars potential för masstransporter i stadsmiljö

Speakers
 • M. Mustonen
Authors
 • M. Mustonen
 • D. Palmgren
 • M. Johansson
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik