Musikalen, K&K Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Musikalen, K&K
Moderators
 • H. Lindgren
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart

Speakers
 • S. Rogerson
Authors
 • S. Rogerson
 • L. Styhre
 • V. Santén
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Överflytt till inre vattenvägar: aktörssamverkan för att överbrygga hinder

Speakers
 • V. Santén
Authors
 • S. Rogerson
 • V. Santén
 • M. Svanberg
 • J. Williamsson
 • J. Woxenius
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Logistiska konsekvenser för svenska aktörer av konflikten i Göteborgs containerhamn

Speakers
 • M. Svanberg
Authors
 • M. Svanberg
 • S. Rogerson
 • V. Santén
 • J. Woxenius
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Utveckling av ett index för svenska godstransporters energieffektivitet

Speakers
 • S. Bäckström
Authors
 • L. Styhre
 • C. Hult
 • S. Bäckström
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Vad är energieffektiviseringspotentialen i det svenska godstransportsystemet?

Speakers
 • J. Karlsson
Authors
 • J. Karlsson
 • R. Karlsson
 • A. Carlson
 • J. Kalantari
 • I. Vierth
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik