Operetten, K&K Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Operetten, K&K
Moderators
 • M. Hjälmdahl
Information
Sessionen avslutas med en paneldiskussion
Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Förutsättningar och infrastruktur för uppkopplade fordon

Speakers
 • A. Fagerholt
Authors
 • A. Lindeberg
 • A. Fagerholt
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Implementering och test av uppkopplade tjänster för smartare trafik

Speakers
 • U. Janusson
Authors
 • U. Janusson
 • H. Lindkvist
 • J. Östling
 • K. Jaldemark
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Trafikteknik, planering och styrning

Uppkopplade Trafiksignaler

Speakers
 • K. Bäck jensen
Authors
 • K. Bäck jensen
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Uppkopplade fordon, data och Volvos kunder

Speakers
 • C. Rux
Authors
 • C. Rux
 • S. Carlsson
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

EU’s delegerade akt för C-ITS - förutsättningar och ramar för svenskt vidkommande

Speakers
 • A. Lindeberg
Authors
 • A. Lindeberg
 • L. Ylva
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel