Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

INSTÄLLD Behov data och modeller för prediktion av tillstånd och nedbrytningstakt

Speakers
  • R. Karlsson
Authors
  • R. Karlsson
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik