Transporter som tjänst (MAAS) Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Deltagarkultur i praktiken - så här samlar Skjutsgruppen 70 000 samåkare

Speakers
  • M. Jägerskog
Authors
  • M. Jägerskog
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel