Klimatets inverkan på vägars dimensionering och funktion Väg- och banteknik

Frostskador i asfaltbeläggningar

Speakers
  • L. Lövqvist
Authors
  • L. Lövqvist
  • R. Balieu
  • N. Kringos
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Väg- och banteknik