Klimatets inverkan på vägars dimensionering och funktion Väg- och banteknik

Correlating air freezing index and frost penetration depth - A case study for Sweden

Speakers
  • D. Saliko
Authors
  • D. Saliko
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Väg- och banteknik