Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna 

Speakers
  • E. Bjelke
Authors
  • K. Brundell-Freij
  • E. Bjelke
  • K. Hassner
  • E. Strömblad
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning