Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Att prediktera trängseln i bussar och tunnelbana

Speakers
  • E. Jenelius
Authors
  • E. Jenelius
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg