Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Beräkning av hälsoeffekter av trafikbuller i Göteborg enligt WHO:s riktlinjer från 2018 

Speakers
  • M. Ögren
Authors
  • M. Ögren
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer