En tillgänglig kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utvärdering av seniorkort för användning av kollektivtrafik för äldre

Speakers
  • T. Dukic Willstrand
Authors
  • T. Dukic Willstrand
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg