Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Implementering och test av uppkopplade tjänster för smartare trafik

Speakers
  • U. Janusson
Authors
  • U. Janusson
  • H. Lindkvist
  • J. Östling
  • K. Jaldemark
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel