Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur god är luftkvalitén för aktiva arbetspendlare i Stockholm?

Speakers
  • E. Engström
Authors
  • E. Engström
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer