Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Beräkningseffektiv kalibrering av en mikroskopisk transportmodel för Stockholm 

Speakers
  • G. Flötteröd
Authors
  • G. Flötteröd
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning