Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Simuleringsbaserad analys av vattenburen kollektivtrafik i Stockholm

Speakers
  • G. Flötteröd
Authors
  • G. Flötteröd
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg