Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bättre statistik över järnvägstransporter som medel för större samhällsnytta

Speakers
  • Z. Gkioulou
Authors
  • Z. Gkioulou
  • E. Frodlund
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg