Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Aktiv kapitalförvaltning av transportinfrastruktur

Speakers
  • F. Bergström
Authors
  • J. Pettersson
  • S. Fölster
  • F. Bergström
  • T. Englén
  • C. Malmström
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi