Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Från bil till kollektivtrafik – att bryta en vana

Speakers
  • M. Alfredsson
Authors
  • M. Alfredsson
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg