Klimatets inverkan på vägars dimensionering och funktion Väg- och banteknik

Inverkan av temperatur och fukt på fallviktsmätningar 

Speakers
  • P. Sulejmani
Authors
  • P. Sulejmani
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Väg- och banteknik